Stránka se průběžně upravuje

 

Pro přístup k aplikaci na výpočet vnitřního výnosového procenta (IRR) je nutné se

a) registrovat - žádost o vstupní heslo

b) přihlásit - přístupovými údaji, které obdržíte po registraci

Registrace Přihlášení
 

Informace o projektu

Po důkladných přípravách pro vás CZ Biom připravil nástroj pro výpočet vnitřního výnosového procenta (IRR). IRR bude pravděpodobně používat státní správa ke kontrole tzv. překompenzace. Při překročení určité míry ziskovosti pravděpodobně bude docházet ke snižování platby provozní podpory. Tento nástroj umožní stanovit si IRR nanečisto. Máte tak možnost připravit si všechny minulé či budoucí náklady, které jsou ke správnému výpočtu IRR a vyhodnocení přiměřenosti potřebné.

Oficiální verzi kontrol překompenzace připravuje MPO a může být hotov v roce 2018. Z přípravy oficiální verze víme, že bude probíhat nejprve namátkový průzkum jednotlivých sektorů OZE, zda byl systém obecně správně nastaven. V případě, že nebude na plošném vzorku zjištěna překompenzace, bude probíhat kontrola jen u těch zdrojů, který mají souběh s investiční podporou. V rámci plošného testování však budou náhodně vybrány některé provozy pro sběr dat. Z tohoto důvodu je důležité, abychom se na tento sběr všichni připravili a měli jasno v nákladech a příjmem, čímž lze předejít případným zbytečným individuálním kontrolám celého sektoru bioplynu a biomasy.

IRR je možné spočítat pomocí webové aplikace se zabezpečeným přístupem. Před vstupem je nutné se předem registrovat, a to za každý konkrétní zdroj samostatně. Ti z vás, co provozují více zdrojů třeba i uvedených na jedné licenci, provedou registraci na každý zdroj samostatně. Je to z důvodu správného zápisu do databáze a také kvůli uložení rozpracované tabulky a případné možnosti se k tabulce vrátit. Registrace probíhá po odsouhlasení úvodních informací a vyplnění základních údajů. Na jejich základě se nastaví pro váš konkrétní zdroj výpočetní formulář.

Databáze na webu www.prekompenzace.cz je placenou službou. Členové následujících asociací ji mají k dispozici bezplatně – Asociace pro využití tepelných čerpadel, CAFT – Cech aplikovaných fotovoltaických technologií, Cech provozovatelů MVE, CZ Biom, ČGTA – Česká geotermální asociace, ČSVE – Česká společnost pro větrnou energii, Komora OZE. Vstup do databáze pro společnost, která není členem žádné z výše uvedených asociací, je zpoplatněn částkou 3.000 Kč bez DPH, tj. 3.630 Kč. Informace o platbě získá po registraci.

Po registraci obdržíte během 3 pracovních dnů přístupové heslo. Toto heslo platí pro vstup jen do formuláře konkrétní výrobny, na kterou byl zaregistrován. Není tedy možné heslo dále poskytnout pro vyplnění neregistrované osobě, protože by tak došlo k přepsání již vložených údajů a jiný subjekt by mohl nahlížet do vašich citlivých dat. Pokud během 3 pracovních dnů neobdržíte přístupové heslo od asociace, jejímž jste členem, nebo výzvu k platbě (společnosti, které nejsou členem žádné z asociací), kontaktujte prosím sekretariat@biom.cz k prověření registrace.

Databáze bude postupně naplněna stovkami projektů, a proto vás současně žádáme o co možná největší samostatnost při vyplňovaní. V případě nejasností pište prosím na email kanceláře sekretariat@biom.cz.

Až budete mít databázi vyplněnou, máme pro každého člena bezplatnou konzultaci u autorů výpočtu – společnosti Ernst & Young v časovém rozsahu půl hodiny. Další konzultaci je nutné hradit individuálně přes sekretariát CZ Biom v ceně 2.500 Kč/hod bez DPH.

 

Informace o nás

CZ Biom - České sdružení pro biomasu je profesní spolek, jehož hlavním cílem je podpora rozvoje a propagace využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Více informací
Logo
 

Fotogalerie

Logo
Logo
Logo
 

Služby


CZ Biom nabízí možnost zpracování různých studií a analýz věnujících se tématům spojených s biomasou či energetikou obnovitelných zdrojů, a to nejen svým členům, ale i širší veřejnosti.

CZ Biom připravuje nejen pro své členy školení, která se zabývají bezpečností práce a provozu zdrojů, administrativou či vedením statistických výkazů.

Provozovatelům a majitelům bioplynových stanic nabízí CZ Biom možnost tzv. kontroly nanečisto. Jedná se o kontrolu dokumentace provozu bioplynové stanice a s tím spojeného vykazování.

Poradenství


  Poradenství při přípravě projektů kompostáren
  Poradenství o způsobech využití a odstranění popela z biomasy
  Poradenství při pěstování energetických bylin a rychle rostoucích dřevin
  Poradenství v dopravě – logistika a ekonomická přijatelnost dopravní vzdálenosti, manipulace s biomasou, železnice, automobilová doprava

Analýzy


  Analýza trhů s produkty z biomasy – ceny, dostupnost
  Analýza současné legislativy v oblasti výroby, zpracování a využití biomasy
  Analýza konkurenčních trhů v oblasti produktů z biomasy – domácí konkurenční zdroje (stávající a připravované), zahraniční
  Analýza potenciálu biomasy

Kontrolní a informační činnost


  Bioplyn a „kontroly nanečisto“ bioplynových stanic
  Zajištění registrace popela z biomasy jako hnojiva
  Informace o skladování biomasy
  Posouzení projektů z hlediska jejich realizovatelnosti a due deligence.

Studie


  Zpracování marketingových studií v oblasti biomasy

 

Adresa kanceláře

Kontaktní údaje

Identifikační údaje

CZ Biom
České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918,
111 44 Praha 1

E-mail: sekretariat@biom.cz
Pevná linka: +420 241 730 326
Mobilní tel.: +420 604 856 036

IČ: 61383929
DIČ: CZ61383929

Kde nás najdete